Tình hình là e nó vietnammobile nên e chả bit ra giá nhiu.
0927.141111.
Pro nào cảm thich tứ quý thì call, a e ssc fix nhiet tinh giao lưu.
Ae nào đi ngang thì up jum e.e like mạnh ạ.hj
Lh e 0986.618.256. Ưu tiên ace ở hcm cho dể sang tê
Tks ace đã xem