Hôm nay e làm topic mới này , Trước là xin lỗi mấy a đã nhắn tin mà e ko tl kịp , thứ 2 là xin lỗi a Lâm Q3 (do e bận quá ko gửi liền cho a đc )
Và Quan trọng nhất khi e làm topic mới này là > e muốn bán Gấp Lô Gà này Sll , giá 14tr (12 con , chi tiết mấy a đã xem hình rồi đó) bán trong 3 ngày nha (e nào ko Phải Góc Mã e đền 10 (tức là 1 đền 10) , vì thứ 4 này e Phải sang Mã Lai rồi vì do Tàu e mới vào , Gà để ở nhà ko ai chăm ! Cảm ơn các A đã quan Tâm
SDT e nè 0946666655 (Huy 1989) Địa Chỉ nè 1118Đ Nguyễn Trung Trực Rạch Gía KienGiang
Gà Củ (KuHuy)" title="Topic mới > Gà Củ (KuHuy)" />
Gà Củ (KuHuy)" title="Topic mới > Gà Củ (KuHuy)" />
Gà Củ (KuHuy)" title="Topic mới > Gà Củ (KuHuy)" />
Gà Củ (KuHuy)" title="Topic mới > Gà Củ (KuHuy)" />
Gà Củ (KuHuy)" title="Topic mới > Gà Củ (KuHuy)" />
Gà Củ (KuHuy)" title="Topic mới > Gà Củ (KuHuy)" />
Gà Củ (KuHuy)" title="Topic mới > Gà Củ (KuHuy)" />
Gà Củ (KuHuy)" title="Topic mới > Gà Củ (KuHuy)" />
Gà Củ (KuHuy)" title="Topic mới > Gà Củ (KuHuy)" />
Gà Củ (KuHuy)" title="Topic mới > Gà Củ (KuHuy)" />
Gà Củ (KuHuy)" title="Topic mới > Gà Củ (KuHuy)" />
Gà Củ (KuHuy)" title="Topic mới > Gà Củ (KuHuy)" />
Gà Củ (KuHuy)" title="Topic mới > Gà Củ (KuHuy)" />
Gà Củ (KuHuy)" title="Topic mới > Gà Củ (KuHuy)" />
Gà Củ (KuHuy)" title="Topic mới > Gà Củ (KuHuy)" />
Gà Củ (KuHuy)" title="Topic mới > Gà Củ (KuHuy)" />
Gà Củ (KuHuy)" title="Topic mới > Gà Củ (KuHuy)" />
Gà Củ (KuHuy)" title="Topic mới > Gà Củ (KuHuy)" />
Gà Củ (KuHuy)" title="Topic mới > Gà Củ (KuHuy)" />
Gà Củ (KuHuy)" title="Topic mới > Gà Củ (KuHuy)" />
Gà Củ (KuHuy)" title="Topic mới > Gà Củ (KuHuy)" />
Gà Củ (KuHuy)" title="Topic mới > Gà Củ (KuHuy)" />
Gà Củ (KuHuy)" title="Topic mới > Gà Củ (KuHuy)" />
Gà Củ (KuHuy)" title="Topic mới > Gà Củ (KuHuy)" />
Cảm ơn Các A đã Up