Cần thanh lý mái lai 50,75 đang đẻ giá 500k/em quận 11 hcm liên hệ 0909789848.
so 1 mai lai 50,dieu chan vuong ranh,chan xanh gia 500k
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]
So 2 mai lai 75, dieu chan xanh, duoi beng wa dau.dang ra lai long duoi ghen.nuoi nhot 1 chuong,can long wa lai gia 800k
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
So 3 vang chan xanh lai 50 nang 8lang ,de lua so,gia
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
SO 4 ga vang chan trang nang 7l de dua so,gia 500k
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG][IMG][/IMG]