tất cả sim nguyên kít
giao dịch toàn quốc, hỗ trợ vào tên chính chủ


0927777277 1tr5
0927777377 1tr2
0927777477 1tr2
0927777577 1tr2
0927777677 1tr2

mua sim liên hệ:
0935.440044
0963.547547