Tất cả sim dưới đây đều là sim nguyên kích, tài khoản theo bộ 75k!

Liên hệ: HUY (1981): 0909.002345

SIM ĐỒNG GIÁ 499K! NO FIX

41 0909.99.22.49 (tài khoản 0 đồng)
43 0909.00.2237

49 0909.00.3469

63 0909.00.2459
64 0909.00.2569
65 0909.00.2578
66 0909.00.2267
67 0909.00.3346
68 0909.00.3356

71 0909.00.39.88

84 0909.01.2248

96 0909.47.50.53