MS1: Gà tre lai ( lai gì AE tự đánh giá)
Gà điều ô xanh, mồng dâu nhỏ chân xanh. Nặng 1kg050 trạng 1kg1.
Gà 2 hàng trơn chân, sạch sẽ. Đặc biệt phau câu to và khít, ghim sát.
Gà đá bo lớn, chà bu bông lẹ miệng đá không buôn, Gà đá sâu chân và cựa nghiệt.
Gà tơ khoảng 10 tháng, Gà đã cự mạnh.
Gà mặt cóc lông sát,cựa điết. Bổn gà này lì lắm nha AE!
Gà cha mẹ là bổn đá trường lớn nha AE! Bầy trước con nào cũng ăn 4,5 cái.
Giá : 650kMS2: Gà tre lai Mỷ
Nặng 1kg050 trạng 1kg1. Chuối chân vàng.
Hai hàng trơn có vãy gạch thập.
Gà đá bo lớn,Gà đá lông, và sâu chân.
Giá : 650kMS3: Gà tre lai chung bầy với MS1
Giống hệt gà trên. Gà chân chì, hai hàng trơn. có vảy phản hậu (up hậu)
Nặng 9lang trạng 9lang5. Gà cự mạnh.Giá: 650k
Ship TPHCM
SDT: 01678222722 (26t).
Dc: Tô Ký ,Q.12, TP.HCM
Gần bến xe An Sương!
Up Hộ Trã Lễ 100%