chỉ bán 6sim trở lên
lô sim giá 30ngàn/simTỷ Phú3
099.678.6784
099.703.7890
099.703.7891
099.703.7892
099.703.7893
099.703.7894
099.703.7895
lô sim giá 50ngàn/simTỷ Phú3
0993.271.123
0996.483.123
0996.485.123
0993.102.234
0996.573.234
0993.603.345
0993.596.345
0997.104.345
0993.908.345
099.6788.234
09964.65.123
09964.65.234
09968.58.345
lô sim giá 60ngàn/simTỷ Phú3
099.671.7000
099.704.6000
099.704.5000
099.704.4000
099.704.3000
099.325.9000
099.568.2000
099.476.3222
099.657.8222
099.647.5222
099.726.6222
099.306.7222
099.703.7222
099.703.8222
099.661.7222

Xin liên hê 096 649 8888
Anh em đi ngang Up phụ dùm, cảm ơn nhiều [/I][/COLOR]