Đuôi kép: 80k/sim
0967 936 575
0967 923 464
0967 082 353
0967 362 611
0967 394 006
0967 18 2684
0967 82 65 63
096 7717 382
0967 990 928
096 783 7847
0967 15 00 75
09678 3819
0967 381 660
Toànbộsim nguyênkit.hỗtrợdkichínhchủ.
Liênhệ: 0986866977 (sms: 0964 98 6336)
Địachỉ:sốnhà 20 ngách 52/38 trongcổngthônPhúMĩ.saubếnxeMĩđình.