mau 1 : 70k

mau 2 : 70k

mau 3 : 90k

mau 4 :60k

mau 5 : 50k

mau 6 :50k

mau 6 : 50k

mau 7 :50k

mau 8: mau 9 : 70k

mau 10 : 50k

mau 11 : 50k

mau 12 : 50k

mau 13 : 50k

somi mau 1 : 70k

mau 2 : 100k ( sóng nhạc 100% new )

mau 3 :70k

quan jean skinny size 29
2 mẫu đồng giá 140k


liên hệ Kiệt : 01225975179 số 3 nguyễn duy trinh q2
form : 1m7 60k mặc ok , tất cả còn mới