em 1: 9,5lang, hu 1 mat

clip sổ voi 1,1KG: http://www.youtube.com/watch?v=8WSJ5bL4wks
giá 450k
em 2: 1,7kg, lai 25, ga toi 1,3kg bi soi boi sut mo tha mua len 1,7kg
giá 350k
GÀ ZIN 100%, BAO AE SỔ VÔ GAY
SDT 01656 207 609
YAHOO: anhtai1790
ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH 1D6-3 PHÚ MỸ HƯNG