Như tiêu đề:
Nay cần tiễn e IP4s_16g white world hàng LL
Máy còn mới từ trong ra ngoài zin từ A-Z.