Mình cần mua một bóp (ví) nam của An phước. Yêu cầu hàng mới 100% nha. Bro nào có thì liên hệ với mình: 0937.0947.60, Thank