Gà bắt từ lúc nhỏ nuôi đến nay được 2 tháng . gà điều chân vàng 3 hàng Vãy. Cha mẹ là Gà nhập có hình Cha Mẹ cho anh em tham khảo .
Gà này tôi bắt lúc nhỏ của trại Gà NGHĨA NGUYÊN.
Cam kết : Bao anh em đúng Gà Asiu rặc 100% F1 . nếu không đúng sẽ hoàn tiền lại 100% và tiền xăng anh em đi lại .
Giá bán : 2 triệu 500 ( 1 cặp )
Contact :
Phone : 0908.916.371
Add : 96 Dã Tượng F10 Q8


Hình Cha Mẹ Cho A/E Tham Khảo :