Tình trạng trả trước
nguyên kít
0966.681.681
giá call : 0963.02.1102