Rao dùm người bạn ,anh em có gì liên hệ trực tiếp dùm.
Body D700 Full box .chụp khoảng 20K .còn rất mới gần
như 100% .Giá bán là 29 chai (fix) anh em khỏi trả giá mắc công
Liên lạc số ĐT :0903629885 Gặp anh Bá Thông
ĐC : giao dịch 264 Vĩnh ViễN .P4 Q.10.
Bao anh em xài xả láng 1 tuần ,lỗi hoàn tiền 100%