topic giá thợ anh em có khách báo giúp em nhé

ko mặc cả các bác nhé

l/hê:0985.198.198

v
v

0968.71.9999
43tr
0912.97.6666
33tr
0905.92.6666
33tr
0983.48.5555
19tr
0963.17.3333
12tr
0968.46.3333
12tr
0967.71.71.71
18tr
0964.48.48.48
18tr
0938.373.373
8tr
0916.985.985
7tr
0949.486.486
8tr