Như tiêu đề mình cần mua bao da cho máy Pana LX3, còn mới đẹp tại SG. Bạn nào dư dùng xin liên hệ gấp, cảm ơn
0986.396.486