Hiện tại mình cần tiền gấp nên muốn chia lại con gà mái nọc nhập rặc 100% cho anh em nào cần gà nọc.
Gà hiện tại đang ấp trọng lượng hiện tại là 2,9kg, lứa này gà đẻ được 11 trứng, Gà mào lá lệch trái, chân đen (gà peru đẻ nhiều màu đen sẽ nhạt màu anh em đổ sẽ biết). không quảng cáo nhiều Anh em xem gà sẽ biết.Giá mong muốn 16tr
SĐT 0932433586
Xem gà tại đồng nai.
Bonus vài con gà con lứa trước của em nó, anh em xem đánh giá.