Tình trạng đang sử dụng tốt , mình bao ace test 1 tuan money back cho yên tâm giá ra đi 180k . Ace nào cần thì phone mình 01687692062 , buon bán tại nhà 321/1 vĩnh viển , p5 , q10 . thanks mọi người đã ghé topic .