01 hdd 80g segate bh chinh hang 9/2013 hang axio gia 900k
01 hdd 500g segate bh chinh hang 3/2015 ko bad co em , con rat moi , hang axio gia 1050k
2 hdd nay deu dang chay tot , bao test tại chỗ
*Liên Lạc : 01267 695 639 (Khan)