Cần bán 1 con Becgie cái, gần 5 tháng tuổi, nặng 18kg, đã chích ngừa đầy đủ.
Về đặc điểm thì các bác nhìn hình giùm em khỏi phải mô tả.
Vui lòng liên hệ: 0909.066.534 - Duy 24 t.
Xem chó tại: Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12. Nhận ship.