Hiện tại mình mới được ông cậu bên Mỹ về cho cái Vòng Nike + Fueband mà không dùng do lười chạy bộ...
Nên Share lại cho ace nào cần dùng.... hàng còn nguyên hộp chưa bóc tem... hộp mới cứng khừ lun...
Em nó ra đi với giá: 5t3 (fig cho ace nào nhiệt tình). A-nhô cho mình số này nhé: 0906600132 (nt thoải mái).
Em xin úp vào tấm hình cho mấy pác soi.
hộp em nócái này quan trọng nhất