HIEN NAY CTY CHUNG TOI CAN THANH LY 1 EM SERVER IBM X3550 VX2
IBM System X3550 (2xQuad Core E5450 3.0GHz/ Ram 6GB / HDD 2x80GB/ DVD SAS/ Raid 0,1/ Power 2x 670Watts)
Giá: 8,350,000 đ
*tinh trang:
may con rat tot ,hoat dong on dinh,chua qua sua chua
may con tem cua nha cung cap
anh em can lien he:
mr sang 0984.996.838
minh o quan tan binh!!!
thanks anh em!!!!