Anh em quan tâm thì LH : 01207 66666 0096.490.29.39 = 250k
0963.168.039 = 200k
0965.128.479 = 150k
0966.256.439 = 150k
0985.8484.39 = 250k
0969.605.239 = 150k
0988.285.739 = 150k
0974.35.2239 = 150k
0963.603.139 = 150k
0969.107.039 = 150k
0969.048.139 = 150k
0982.437.539 = 150k
0964.941.039 = 150k
0964.684.439 = 150k
0964.744.879 = 150k
0964.733.179 = 150k
0964.941.039 = 150k
0989.310.839 = 150k
0969.12.74.79 = 200k
0969.54.0139 =150k
0985.564.739 = 150k
0963.438.039 =150k
0968.76.35.39 = 200k
0973.582.479 = 150k
0969.430.039 = 150k
0962.450.739 = 150k
0964.744.879 = 150k
0986.07.34.39 = 200k
0969.708.139 = 150k
0962.716.179 = 150k
0964.8448.79 = 200k
0978.81.21.39 = 200k
0987.56.16.39 = 200k
0989.861.739 = 150k
0969.865.039 = 150k
0969.195.039 = 200k
(Dành cho anh em 95 nhé)
0988.511.479 = 150k
0962.43.44.79 = 250k
0966.491.679 = 150k
0962.401.779 = 150k
0988.452.639 = 150k
0964.733.179 = 150k
0966.077.139 = 150k


Tất cả đều là sim nguyên kit.
HOTLINE : 01207.66666.0

Những sim đã bán mình sẽ chuyển sang màu đen.

Anh em nào mua thì call trực tiếp để tránh mất time cho 2 bên.

Cảm ơn anh em đã ủng hộ