Phấn khử mùi giày , mùi hôi chân của quân đội Mỹ dùng trong Chiến Tranh Việt Nam
----> Hãy dùng thử dù chỉ một lần , nếu dùng rồi mà vẫn không có kết quả gì thì khuyến cáo không nên mang giầy nữa
Giá : 70.000/ lọ ( không bao ship )
Mua trên 5 lọ thì 60.000/ lọ ( bao ship )