mình còn dư cái củ sác 3560 ai cho giá dc bán luôn nè ....... còn mới ..