Tình hình là mình cần mua 1 con VGA HD4670 2nd hand. Y/cầu: cổng HDMI còn xài tốt. Mình ở Saigon.
Y!h: all4one292005@yahoo.com
SMS: 0908 088 775
Cảm ơn!