Bảng giá thu mua linh kiện vi tính:
**HDD
- Hdd seagate/samsung sata mỏng còn baỏ hành trên 1 năm thu 80Gb/160Gb/250gb/320Gb thu giá 650k
- Hdd 500Gb thu 800k.
- Hdd 1TB/2TB thu 1300k/1600k
*** 80Gb và 160Gb SeaGate,Samsung chỉ cần BH 1 tháng mua giá 650k

***HDD sata hết bảo hành chạy tốt
- HDD mọi hãng 40gb/80gb/160gb/250gb/320gb/500gb giá thu 50k/200k/300k/450k/470k/600k
Thu xác ổ cứng Seagate / Samsung sata mỏng hết bảo hành:
*** Xác 80Gb, 160Gb, 250Gb,.. model cũ giá 50k/1
*** Xác 250Gb, 320Gb model mới thu 100k/1

**Mainboard
- Mainboard chip 945 Gigabyte, Asus full onboard hết bảo hành: giá 250k
- Mainboard chip G31 DDR2 Gigabyte, Asus full onboard hết bảo hành giá 350k
- Mainboard chip G31 DDR2 các hãng khác full onboard còn bảo hành: giá 370
- Mainboard chip G41 DDR3 Gigabyte, Asus full onboard hết bảo hành: giá 600k
- Mainboard chip G41 DDR3 Gigabyte, Asus full onboard còn bảo hành: giá 750k
- Mainboard H61 Gigabyte, Asus full onboard còn bảo hành: Giá 800k
**CPU Intel
- Cần mua Dual Core E2140: giá 100k
- Cần mua Dual Core E2160: giá 120k
- Cần mua Dual Core E2180: giá 150k
- Cần mua Dual Core E2200: giá 200k
- Cần mua Dual Core E2220: giá 210k
- Cần mua Dual Core E5200: giá 250k
- Cần mua Dual Core E5300: giá 270k
- Cần mua Dual Core E5400: giá 300k
- Cần mua Dual Core E5500: giá 320k
- Cần mua Dual Core E5700: giá 350k
- Cần mua Dual Core E5800: giá 400k
- Cần mua Dual Core E6300: giá 420k
- Cần mua Dual Core E6500: giá 450k
- Cần mua Dual Core E6600: giá 500k

- Cần mua Core 2 Duo E4300: giá 250k
- Cần mua Core 2 Duo E4400: giá 270k
- Cần mua Core 2 Duo E4500: giá 300k
- Cần mua Core 2 Duo E4600: giá 320k
- Cần mua Core 2 Duo E4700: giá 350k
- Cần mua Core 2 Duo E6300: giá 360k
- Cần mua Core 2 Duo E6400: giá 400k
- Cần mua Core 2 Duo E6600: giá 420k
- Cần mua Core 2 Duo E6700: giá 450k
- Cần mua Core 2 Duo E7200: giá 500k
- Cần mua Core 2 Duo E7300: giá 510k
- Cần mua Core 2 Duo E7400: giá 550k
- Cần mua Core 2 Duo E7500: giá 570k
- Cần mua Core 2 Duo E7600: giá 600k
- Cần mua Core 2 Duo E8200: giá 630k
- Cần mua Core 2 Duo E8300: giá 650k
- Cần mua Core 2 Duo E8400: giá 680k
- Cần mua Core 2 Duo E8500: giá 700k
- Cần mua Core I3 2100: giá 1700k
- Cần mua Core I3 2120: giá 1750k
- Cần mua Core I5 3570k: giá 2500k
*** DDR (Kingmax,kingston )
****Ram 2GB/800 Kingmax còn bảo hành mua 250k
***Ram 1GB/800 Kingmax còn bảo hành mua 100k
***Ram 2GB/1333 Kingston còn bảo hành mua 230k
***Ram 1GB/1333Kingston còn bảo hành mua 50k

Chú ý: Ngoài ra còn mua xác Ram Kingston 1G/2G mua 30k/50k hàng đẹp( còn tem, mạc đẹp) hư giá cao
Thu Mua Tất Cả Các Hàng Pc hư hỏng cháy nổ tại nhà công ty giá hợp lý .
Call 0903033310