tình hình có dư 1 cái Decom 3g viettel tốc độ 7.2mb,đang xài rất googd
bao test 7 ngày,giá ra đi em nó là 300k
liên hệ:01667139074
Ko mua úp phụ,có qua có lại nhé