Mình cần thanh lý số lượng cây cảnh! Ai mua nhiều sẽ giảm giá


Truc may: 04 chậu vừa 180k chậu lớn khoảng 4-5 chậu: 400k/chậu.


http://thamtunhatnguyet.com/upanh/hinh-anh/truc-may-xggf3-20130314143752jpg.html


kim ngan: số lượng 05 chậu, 450k /chậu.


http://thamtunhatnguyet.com/upanh/hinh-anh/dsc01433-48hez-20130402102523jpg.html
http://thamtunhatnguyet.com/upanh/hinh-anh/dsc01430-skdl6-20130402102647jpg.html
http://thamtunhatnguyet.com/upanh/hinh-anh/dsc01431-iod5h-20130402102757jpg.html
http://thamtunhatnguyet.com/upanh/hinh-anh/dsc01428-fe4cn-20130402102851jpg.html
Cau vang: số lượng khoảng 30 chậu , 140k/chậu.


http://thamtunhatnguyet.com/upanh/al/8fZ0nc5DYt20130402102926.html
http://thamtunhatnguyet.com/upanh/hinh-anh/dsc01410-qj0li-20130402103020jpg.html
http://thamtunhatnguyet.com/upanh/hi...103104jpg.html
Truc bach hop: Số lượng 03 chậu trung giá 200k chậu lớn 500k/chậuhttp://thamtunhatnguyet.com/upanh/hinh-anh/truc-bach-hop-qyy2q-20130314144121jpg.html
Trúc nhật: 02 chậu giá 200k/chậu.
http://thamtunhatnguyet.com/upanh/hi...319092758.html
Cây xanh: 06 chậu 3tr/ chậu.http://thamtunhatnguyet.com/upanh/hinh-anh/384309-411986662201187-292109668-n-f3g5n-20130319092528.html
http://thamtunhatnguyet.com/upanh/hinh-anh/dsc01362-ozvzw-20130319092516jpg.html
http://thamtunhatnguyet.com/upanh/hinh-anh/dsc01366-tyymt-20130319092504jpg.html
http://thamtunhatnguyet.com/upanh/hinh-anh/dsc01368-lmglg-20130319092441jpg.html
Cauhawai: khoảng 5 chậu: 200k/chậu.http://thamtunhatnguyet.com/upanh/al/yk4HJSMEJ20130402104023.html
http://thamtunhatnguyet.com/upanh/hinh-anh/dsc01405-7oxrp-20130402103307jpg.html
Kim phát tài: khoảng 5 chậu: 150k/chậu.
http://thamtunhatnguyet.com/upanh/hi...110442jpg.html