Lô sim đẹp giá rẻ, năm sinh nhiều thể loại....

Toàn bộ là sim trả trước nguyên kít, vào tên chính chủ cho người mua...Bạn nào có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline của mình ở chữ ký để được tư vấn trực tiếp....

Giá lẻ ghi như bên cạnh.....giá lô 55k/s x 108s ==5940000 vnd

************************************************** *******

0968.308.362 ====== 100k
0968.753.726 ====== 100k
0968.952.975 ====== 100k
0969.542.538 ====== 100k
0968.359.315 ====== 130k
0969.716.732 ====== 100k
0968.437.452 ====== 100k
0969.347.329 ====== 100k
0966.106.125 ====== 100k
0963.762.725 ====== 100k
0962.361.372 ====== 100k
0969.728.715 ====== 100k
0968.275.271 == đã bán
0962.721.735 ====== 100k
0963.041.054 ====== 100k
0969.125.221 ====== 150k
096.7953.522 == đã bán
0967.319.122 ====== 150k
0967.519.522 == đã bán
096.727.0122 ====== 170k
09.6767.5133 ====== 200k
0978.802.319 ====== 120k
0967.126.319 == đã bán
096.846.3319 ====== 150k
0967.835.319 ====== 150k
096785.1319 ====== 200k
0968.923.519 ====== 150k
0967.852.819 ====== 160k
0967.876.219 ====== 200k
096.779.0019 ====== 150k
0967.495.519 ====== 150k
0967.783.219 ====== 150k
0969.507.619 ====== 150k
096.889.1429 ====== 150k
0967.244.629 ====== 150k
0967.953.529 ====== 200k
0967.361.829 ====== 200k
0967.526.829 ====== 200k
096.7007.659 ====== 200k
0967.396.209 ====== 200k
0968.726.623 ====== 150k
096.7997.213 ====== 200k
0968.371.223 ====== 200k
0967.729.218 ====== 150k
0967.002.518 ====== 200k
0967.315.528 ====== 200k
0967.234.208 ====== 200k
0967.251.918 ====== 200k
0967.393.758 ====== 200k
0967.296.218 ====== 200k
09.6767.35.38 ====== 300k
0967.367.528 ====== 200k
0968.273.518 ====== 150k
0967.207.538 ====== 200k
0967.096.328 ====== 200k
0967.797.528 ====== 200k
09.678.13158 ====== 250k
0967.479.328 ====== 250k
0984.340.820 ====== 250k
0979.725.730 ====== 250k
0979.890.746 ====== 250k
0976.158.051 ====== 250k
0978.158.409 ====== 250k
0973.035.344 ====== 250k
0975.124.854 ====== 250k
0975.308.042 ====== 250k
0973.158.350 ====== 250k
0972.315.652 ====== 250k
0978.797.524 ====== 250k
0988.015.420 ====== 250k
0987.418.951 ====== 250k
0984.456.253 ====== 300k
0986.940.134 ====== 250k
0988.583.742 ====== 250k
0984.889.251 ==đã bán
0969.17.04.98 ====== 400k
0966.23.23.95 ====== 500k
098.62.567.93 ====== 300k
0964.049.597 ====== 300k
0968.267.094 ====== 300k
0965.055.494 ====== 300k
0969.127.693 ====== 300k
0969.381.597 ====== 300k
0964.094.398 ====== 300k
0984.971.598 ====== 300k
0964.29.29.91 ==đã bán
0966.835.094 ====== 300k
0977.694.095 ====== 300k
0962.045.098 ====== 300k
0989.157.691 ====== 300k
0978.534.792 ====== 300k
0987.948.791 ====== 300k
0979.631.296 ====== 300k
0968.693.791 ====== 300k
0963.592.896 ====== 350k
0978.379.092 ====== 300k
0983.196.894 ====== 300k
0969.725.898 ====== 400k
0966.876.392 ====== 300k
0969.721.190 ====== 300k
0968.602.394 ====== 300k
0984.593.783 ====== 300k
0968.563.784 ====== 300k
0969.809.381 ====== 300k
0968.517.583 ====== 300k
0988.336.287 ====== 300k
0964.057.182 ====== 300k
0979.955.280 ====== 300k
0966.401.780 ====== 300k
0963.442.185 ====== 300k
0986.549.084 ====== 300k
0962.180.084 ====== 300k
0989.261.681 ====== 300k
0989.372.487 ====== 300k
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::