Chuối lửa 1kg đúng . chưa cắt lông . gà xổ rất tốt . nhược điểm sợ màu điều . còn lại đá chết bỏ . Gà hình cao ráo đẹp trai
Giá 500k
HÌnh em nó

Điều mật chân 3 hàng vảy . gà nuôi sẵn đến đá luôn rồi mà no đi lông chuyền ae nào thix nuôi lại 1 tuần nữa đá . gà mới chưa lên cựa sắt nhé
Giá 500k luôn . bao xổ tẹt ga
Hình em nóCall 0907784788 Long
Đc C4 phạm hùng .q8