Liên hệ: 0933652896 (Biên Hòa, Đồng Nai).
Đặc điểm: Màu sắc đen, chó cái, khoảng 6 tháng tuổi, đốm lưỡi, chân màng, tai ke, xoáy kiếm dài rõ, đặc biệt rất khôn lanh và thân thiện người, khoảng 12 kg.
Giá bán: 1,2 triệu