Công ty VIVA TRẦN khuyến mại dịch vụ làm VISA Trung Quốc, VISA Hồng Kông, VISA Ma Cau trọn gói như sau:
1.VISA Hồng Kông 7 ngày 1 lần:
+ 1 tháng 1 lần= $55
+ 1 tháng 2 lần = $60
Thời gian cấp
visa: 04 ngày làm việc
3. VISA Ma Cao 14 ngày 1 lần
+ 3 tháng 1 lần = $80
Thời gian làm visa: 3- 4 tuần
Thủ tục: 2 anh 4x 6 phông nến trắng
Duyệt hộ chiếu trước khi gủi đi, 99% khách đạt visa Macau.
4.VISA Trung Quốc 30 ngày 1 lần: ( Viet Nam PP)
+ 3 tháng 1 lần = $70
+ 3 tháng 2 lần = $105
+ 6 tháng nhiều lần = $135
+ 1 năm nhiều lần = $195

5.VISA Trung Quốc 30 ngày 1 lần: (Other PP)
+ 3 tháng 1 lần = $55
+ 3 tháng 2 lần = $70
+ 6 tháng nhiều lần = $90
+ 1 năm nhiều lần = $120

6.VISA Trung Quốc 30 ngày 1 lần: (USA PP)
+ 3 tháng 1 lần = $155
+ 3 tháng 2 lần = $160
+ 6 tháng nhiều lần = $170
+ 1 năm nhiều lần = $170

Giá vé khuyến mãi: TP.HỒ CHÍ MINH- QUẢNG CHÂU188USD
* Điều kiện áp dụng :
- Hạng đặt chỗ R
- Thời hạn sử dụng : 03 – 45 ngày
Thanks&best regards
Tran Thi My Oanh (Ms.)
Airticket Agent – Viva Tran
78 Dong Hung Thuan 02 St, Dist 12, HCMC
84-8- 62590074; 0946 963866 Ms.Oanh

Fax: 84-8-62565432
Yahoo:tv_sgn1
Skype:mango_trans
E-mail: oanhoanhksa@yahoo.com
Đặc biệt có nhân viên giao, nhận hộ chiếu tận nơi trong Sai Gon!