Khách đặt sim 09x3041990 ( 3 mang chính ) ace có pm cho xin giá thu về lun