Thanh lý, giá báo khách sẽ thu giá khác.
0917.366.888=11
0945.63.63.63=17
Giá chuẩn, ko bớt
LH: 0985.111.333