Do công ty tổ chức chương trình khuyến mãi nên có mua một số thẻ cào làm phần thưởng, chương trình kết thúc con dư một số nên nay cần thanh lý lại.
Do thẻ này công mình mua online nên khi mua mình chỉ cung cấp được mã thẻ cào và số seri như sau:
1 MB 010951002913615 002813382993 100 1


30 thẻ Mobi 100: Chiết khấu 15% giá 2.550.000 vnđ
17 thẻ Viettel 100: Chiết khấu 15% giá 1.445.000 vnđ
50 thẻ Mobi 50: Chiết khấu 15% giá 2.125.000 vnđAi mua hết thì 6.000.000 vnđ
Số điện thoại liên hệ: 0909 321 123 Nghị.
Giao dịch tại công ty trong giờ làm việc, nhà riêng ngoài giờ làm việc.