Nguồn
COOLER MASTER

Nguồn Silent Pro M600w BH 3/2016 Giá 1tr4
COOLER MASTER EXTREME 650w 750k
CM extreme 600w hbh zin giá 650k
Nguồn OCZ

nguồn ocz stealthxstream 500w hàng nguyên seal mới 100%
Giá 500k có sl bao test 1tuan


NGUỒN SEASONIC

nguồn seasonic M12 SS-500HM 500w sài cáp rời bh 8/2015 giá 900k


NGUỒN ACBEL
acbel CE2 550w còn bh 9/2014 giá 680k

lh 0972215055
dc 463b/65c cmt8,q10