chuối trắng
thành tích : win2x 1 ói 1 chạy
nặng 880gr lông hình khủng như 1kg
lối đá canh nhấp nạp chính xác
đang nuj chế độ đá pin dc 90%
600k
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
call trực tiếp mình ko nhận tjn nhắn nha
_________________

0126 388 1457 QUANG 20T
ko nhận tin nhắn nha

tới ngay cầu Calmet q4 call dẫn vô nhà

aj đi ngang để lại link mình sẽ up lại chăm phần chăm