Chung cư Royal City cắt lỗ sâu nhất các tòa R1 đến R5. Cắt lỗ từ 300tr đến 1 tỷ/ căn. Giá bán TL tốt nhất thị trường. LH: Mr Cường - 0903491385
- Tòa R4 Chung cư Royal City căn 17, diện tích 101.8m2, cửa ĐN, ban công TB, nhìn trung tâm khu đô thị. Giá bán TL. Cắt lỗ khoảng 400tr.
- Tòa R2 Chung cư Royal City căn 07, diện tích 114.5m2, cửa TB, ban công ĐN, nhìn trung tâm khu đô thị. Giá bán TL. Cắt lỗ khoảng 400tr.
- Tòa R1 Chung cư Royal City căn 27, căn góc, diện tích 161m2, cửa TN, ban công ĐB-ĐN, nhìn trung tâm khu đô thị. Giá bán TL. Cắt lỗ khoảng 600tr.
- Tòa R5 Chung cư Royal City căn 01, căn góc, diện tích 131.4m2, cửa TN, ban công ĐB-TB, nhìn trung tâm khu đo thị. Giá bán TL. Cắt lỗ khoảng 500tr.
- Tòa R1 Chung cư Royal City căn 22, diện tích 110m2, cửa TB, ban công ĐN, nhìn trung tâm khu đô thị. Giá bán TL. Cắt lỗ khoảng 300tr.
- Tòa R4 Chung cư Royal City căn 26, căn góc, diện tích 131.4m2, cửa ĐN, ban công ĐB-TB, nhìn về HN. Giá bán TL. Cắt lỗ khoảng 500tr.
- Tòa R2 Chung cư Royal City căn 06, diện tích 109.4m2, cửa ĐN, ban công TB. Giá bán TL.
- Tòa R5 Chung cư Royal City căn 01, căn góc, diện tích 131.4m2, cửa TN, ban công ĐB-TB, nhìn trung tâm khu đô thị. Giá TL. Cắt lỗ khoảng 500tr.
- Tòa R5 Chung cư Royal City căn 19, diện tích 93m2, cửa TN, ban công ĐB, nhìn trung tâm khu đô thị. Giá bán TL. Cắt lỗ khoảng 300tr
- Tòa R5 Chung cư Royal City căn 06, diện tích 112.4m2, cửa TB, ban công ĐB. Giá bán TL. Cắt lỗ khoảng 400tr.
- Tòa R5 Chung cư Royal City căn 03, diện tích 104.9m2, cửa ĐN, ban công TB. Giá bán TL. Cắt lỗ khoảng 400tr.
Ngoài ra còn rất nhiều căn Chung cư Royal City khách hàng gửi bán và tìm mua theo yêu cầu của khách hàng.
Chi tiết vui lòng liên hệ: Mr Cường – 0903491385