0986.4.2222.4 giá ra đi, 3tr hok fix. lh: 01632.002.002