:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:b z:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz
:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:b z:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz: bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz :bz:bz

0904 90 7979 = 090 490 7979 = 8 chai

Sao cũng xinh cả anh em ơi

Call: 0902 533339 or 0906 490000

Ai đi ngang qua đá em 1 phát e quốc lại 2 phát ah. Thank"s ae