[INDENT] Chương trình giảm giá đặt biệt khi đặt mua chữ ký số tại TNS Solutions:
Giảm giá từ 200 ngàn tới 500 ngàn khi đặt mua chữ ký số :

  • Giao thiết bị ký hợp đồng và hướng dẫn khai thuế tận nơi.
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
  • Kế toán chuyên nghiệp hỗ trợ khai thuế.
  • Chiết khấu trực tiếp trên từng hợp đồng.
  • Hợp đồng thứ 2 sẽ cộng thế 5% chiết khấu.


Hồ sợ :
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh .
  • CMND Photo của người đại diện pháp luật.


Đăng ký làm cộng tác viên bán hang đươc hưởng chiết khấu từ 30% đến 45% theo giá dịch vụ.
Bảng giá và chiết khấu tham khảo: [TABLE="class: cms_table"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 5"]Đăng ký mới[/TD]
[TD="colspan: 4"]Chuyển đổi NCC[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Thời gian[/TD]
[TD]6 tháng[/TD]
[TD]1 năm (DN thành lập dưới 6 tháng)[/TD]
[TD]1 năm[/TD]
[TD]2 năm[/TD]
[TD]3 năm[/TD]
[TD]6 tháng[/TD]
[TD]1 năm[/TD]
[TD]2 năm[/TD]
[TD]3 năm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Khuyến mãi[/TD]
[TD](Tặng 03 tháng dịch vụ)[/TD]
[TD][I](Cho DN thành lập