Giày Lười: G021
Call: 0937 144 891
Màu rêu
Đường may chỉ nổi,
Nơ cách điệu
Sành điệu, nam tính
Made in Viet Nam
Bảo hành keo chỉ vĩnh viễn
https://www.facebook.com/nuochoachatluong
https://www.facebook.com/MatKinhGiayThoiTrang