09.6789.9779=5tr. sim đã kick ảo.gói tomato.bao sang tên và đóng kit cho anh em.a em co nhu cầu liên hệ
0967.111.666