Cần thanh lí 1 em mi mái 3 mùa đang thay lông , rất dạng , cầm lồng đứng sát lồng không nhảy, xùy 5 tiếng trở lên giá 600k
Lồng thổ mi mái, lồng chạm, không gãy nan nào 600k . Chim và lồng 1,1 triệu
chim rất dạng, cầm lồng chim ko nhảy, chim bổi lên 3 mùa hơn


3 e cu gáy 2 mùa đang nổi, chân mốc trắng hết rồi, chim bảy đấu, bán chim và lồng 1 em 500k (luôn lồng) và 2 e 400k luôn lồng đầy đủ cóng, áo lồng, máng phân, lồng mây loại đẹp . loại 150k /lồng mới mua
cu gáy 1 : chim rất dạng, chân mốc trắng, 2 hậu giá 500k luôn lồng

Cu gáy 2 : chân mốc trắng, 1 hậu, 400k luôn lồng

Cu gáy 3 : gáy 1 hậu ,chân móc trắng, 400k luôn lồng

Gía này là giá thanh lí vì vợ mới sinh con sợ e bé bệnh nên thanh lí giá bèo. ae vui lòng khỏi trả giá
Liên hệ 0909831843
102/16b au duong lân, q8