bán xả xui sim trả trc'
0936.52.1993 + 0936.52.1997 =1,5trieu cả cặp

lh.0977.198.198