em có 4 em taxi mới về sim nguyên kíp
trả trước ..vào tên chính chủ nhanh gọn
call 0927.466.664
0925.965.965 giá 2tr3
0925.691.691 giá 2tr3
0927.085.085 giá 2tr2
0927.083.083 giá 2tr2
0927.065.065 giá 2tr2