như tiêu đề mình cần bán e mĩ tơ này..
gà cự nhẹ mà nhà nhiều gà già wa sợ hư gà,ma ko có chỗ thả nên bán ae nào có vườn thả mái một thời gian thì hốt nhé.
gà dc 7 tháng hơn
cân nặng 1kg950{hơi ốm,trạng đá 2kg4 trở lên nhé}
giá;2t3

úa;gà 12 tháng
hiên tại 1kg440
gà bổn rất cựa,bao lỳ{gà cha win 10 chưa rớt
giá 8ookgà 12thang
hiện tại;1kg250
gà win 2,1 chết 1 hư tỳ ói nằm
giá 1t7


úa này coi choi nha ae.tại gần rớt lông để thả mái.
win 4,toàn gà lai.


điều 2kg8 máu sill
win 2 nhẹ nhàng
giá 1t3we nghệ mùa 2 mới xong lông.
mùa đầu win 4,mùa mới thêm 3{3 cái mới win toàn gà lai nặng?
giá 3t

vàng 1kg
win 2 chết toàn gà zữ,bao lỳ bao cựa.{con đầu hơn 60wa.con sau hơn 30wa}
đủ đẳng tiền lớng
iá 2t


ae đi ngang sút em phát nhé.nhớ để link e trả lễ ạ.thank alll