Mình cần bán mấy em gà
ms1 : gà chuối lai 1kg1- 1000k

ms2 : lai mỹ 70% 1kg3 -1500k

ms3 : gà không lưỡi 1kg2- 1200k

MS4: Mấy em gà con 200k


gà cha lai phi (ăn 8 hòa 1+ mẹ lai mỹ)

ms5 : mấy em gà mái lai - 200k

clip xổ gà chuối + gà không lưỡi.
http://youtu.be/Zg_QkhWpHAo
anh em nào quan tâm liên hệ 01869097818
hoặc email: hoangvukhanh@yahoo.com